Kontakt

Adres

Al. Piłsudskiego 93k, 10-449 Olsztyn

Telefon

+48 538 849 007

Email

kontakt@infotherm.pl

Jak dostosować nowobudowany budynek do instalacji wentylacji mechanicznej?

Rosnąca popularność wentylacji mechanicznej często nie idzie w parze z dostosowaniem do niej dokumentacji technicznej. Poniżej  przedstawiamy kilka zagadnień często pomijanych na etapie projektowania i wykonywania budynku,  a które mają niebagatelny wpływ na poprawne działanie instalacji, koszty inwestycyjne a w przyszłości również eksploatacyjne.

Kominy

Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej kominy wentylacyjne są zbędne. Redukujemy więc koszty (ok. 3-5 tys.) związane z murowaniem kominów czy wykonania obróbek dekarskich. Należy jednak pamiętać, że komin jest niezbędny gdy planujemy kominek rekreacyjny lub gdy źródło ciepła wymaga przewodu spalinowego (np. kocioł gazowy).

Kominek

Przy budynkach z rekuperacją kominek powinien być wyposażony w zamkniętą komorę spalania. Oznacza to, że powietrze do spalania pobierane jest z zewnątrz poprzez niezależny kanał. Pozwala to uniknąć pobierania powietrza do spalania z pomieszczenia z wentylacją mechaniczną, co zaburzyłoby zrównoważenie wentylacji mechanicznej.

Garaż

Zgodnie z przepisami garaż musi być wyposażony w niezależny system wentylacyjny. Zazwyczaj w zabudowie jednorodzinnej stosuje się w nim wentylację grawitacyjną. Niedopuszczalne jest łączenie sytemu wentylacji mechanicznej na cele mieszkaniowe z wentylacją garażu.

Okna

W budynku z rekuperacją stolarka okienna powinna być szczelna i nie należy stosować napowietrzników lub nawiewników. Zaburzałyby one odpowiednią cyrkulację powietrza oraz generowałby straty ciepła. Klasa oraz montaż stolarki okiennej ma kluczowy wpływ na energooszczędność budynku.

Drzwi wewnętrzne

Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza należy pamiętać o stosowaniu drzwi wyposażonych w odpowiednie „podcięcia”. Są to szczeliny odpowiadające za przepływ powietrza między pomieszczeniami. W przypadku pokoi powierzchnia szczeliny powinna wynosić minimum 80cm2 (a więc jej przykładowy wymiar wynosi np. 80cmx1cm). W kuchni, łazience czy pomieszczeniu gospodarczym szczelina powinna być odpowiednio większa i wynosić minimum 220cm2 (np. szczelina o wymiarach 80cmx3cm lub dedykowana przez producenta drzwi kratka wentylacyjna).