Kontakt

Adres

Al. Piłsudskiego 93k, 10-449 Olsztyn

Telefon

+48 538 849 007

Email

kontakt@infotherm.pl

Obecnie na rynku jest ogromy wybór centrali wentylacyjnych. Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnego urządzenia jest rodzaj wymiennika ciepła. Mimo mnogości rozwiązań najczęściej wybierane przez inwestorów są rekuperatory z wymiennikami przeciwprądowymi oraz obrotowymi.

 

Wymiennik przeciwprądowy

Urządzenia wyposażone w wymiennik przeciwprądowym cechują się wysoką wydajnością sięgającą ponad 90%. Wymiennik zazwyczaj zbudowany jest z cienkich płyt aluminiowych. Nawiew i wywiew są od siebie odseparowane dzięki czemu nie dochodzi do mieszania się powietrza. Wymiana ciepła odbywa się poprzez wstępne ogrzanie powietrza nawiewanego poprzez nagrzane przez powietrze wywiewane płyty wymiennika.  Wymiennik przeciwprądowy dzięki swojej budowie jest bardziej odporny na szronienie. Głównym minusem tego rozwiązania są wyższe koszty oraz konieczność przewidzenia odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej.

Wymiennik obrotowy

W rekuperatorach z obrotowym wymiennikiem ciepła sprawność odzysku ciepła jest niższa i wynosi zwykle około 80%. Wymiennik tego typu ma kształt walca, zbudowany jest zazwyczaj z aluminiowej pofalowanej blachy nawiniętej na ruchomy walec. Podczas pracy przez wnętrze wymiennika tłoczone jest najpierw powietrze wywiewane z pomieszczeń, a następnie świeże nawiewane do budynku. W wymiennika tym praktycznie nie występuje szronienie i nie ma potrzeby odprowadzania skroplin. Wymienniki te są jednak mniej sprawne, mają niższą szczelność oraz istnieje ryzyko mieszania się powietrza wywiewanego z nawiewanym, co może wiązać się z nawiewaniem nieprzyjemnych zapachów z kuchni czy łazienki.

Jaki wymiennik wybrać?

Wybór konkretnego rozwiązaniu nie jest jednoznaczny i należy go rozpatrywać indywidualnie dla danej inwestycji. Aby ułatwić ten wybór poniżej przedstawiamy mocne strony obu wymienników.

Przeciwprądowy

Obrotowy

Wyższa sprawność Odzyskuje wilgoć
Brak elementów ruchomych (nie ma co się zespuć) Brak szronienia wymiennika
Rozdzielenie strumieni powietrza (powietrze nawiewne z wywiewnym nie miesza się) Nie trzeba odprowadzać skroplin
Niższy poziom hałasu Niższe koszty inwestycyjne
Niższe koszty eksploatacyjne